ایسنا نوشت: بر اساس تصمیم دولت مالزی، از آغاز سال آینده میلادی به خانواده‌های کم‌درآمد در این کشور کمک مالی می‌شود. به گزارش ایسنا، اداره درآمد داخلی مالزی در بیانیه‌ای اعلام کرد که از آغاز سال آینده میلادی کمک وعده داده شده نجیب تون رزاق، نخست‌وزیر مالزی در بودجه سال ۲۰۱۲ پرداخت خواهد شد. در این بیانیه آمده است که مبلغ فوق به خانواده‌هایی تعلق خواهد گرفت که درآمد ماهانه آنها کمتر از سه هزار رینگیت (هزار دلار) باشد. این اداره با اعلام اینکه این مبلغ طی چند مرحله پرداخت خواهد شد، عنوان کرد که عموم مردم مالزی می‌توانند برای دریافت این کمک نقدی درخواست بدهند.