هفته‌نامه ۹ دی به صاحب امتیازی حمید رسایی، نماینده اصولگرای تهران در مجلس در جلسه دیروز توسط هیات نظارت بر مطبوعات توقیف شد. به گزارش خبرگزاری فارس، هفته‌‌نامه ۹ دی در جلسه دیروز هیات نظارت بر مطبوعات توقیف و به دادگاه ارجاع شد. در این جلسه عنوان شد این نشریه زمینه مصوب اقتصادی نداشته، اما در ۲ صفحه مجزا به مسائل اقتصادی می‌پرداخته است و در شماره اخیر خود نیز کاریکاتوری را خلاف اصول اخلاقی به چاپ رسانده است. این نشریه بدون تایید هیات نظارت اقدام به تغییر صاحب امتیازی نیز کرده است. همچنین هیات نظارت بر مطبوعات باتغییر صاحب امتیازی روزنامه ایران از موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران به سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی(ایرنا) موافقت کرد.