رییس‌جمهور با بیان اینکه برای بهسازی روستاها ۲ بودجه ۱۵۰۰میلیاردی در نظر گرفته شده است، گفت که الان ۶۰ هزار روستا داریم که ۳۶ هزار از این روستاها می‌توانند پایگاه جامعه انسانی متعالی شوند. به گزارش فارس، محمود احمدی‌نژاد ظهر دیروز طی سخنانی در مراسم افتتاحیه ۴ هزار و ۶ پروژه کشاورزی در سراسر کشور، با بیان اینکه اگر به همان میزان که از بخش صنعت حمایت می‌شود از بخش کشاورزی حمایت کنیم، انقلاب بزرگی رخ می‌دهد، در خصوص لزوم تغییر شیوه آبیاری نیز گفت: بودجه خوبی به بحث تغییر شیوه آبیاری اختصاص داده شده که باید با بسیج همه ظرفیت‌ها در بخش کشاورزی حرکت کنیم.

رییس‌جمهور بحث تولید نهال و درختکاری را از بخش‌های مهم عنوان و تاکید کرد: درخت آب و هوا را تغییر داده و باعث جذب آب از آسمان می‌شود که باید به این بخش توجه ویژه‌ای شود.