معاون اجرایی رییس‌جمهور در پاسخ به سوالی در ارتباط با مباحث مطرح شده پیرامون حکمش در دیوان عدالت اداری گفت که تنها درخواستش این است که دیوان، دیوان عدالت اداری باشد. به گزارش ایسنا، حمید بقایی در حاشیه جلسه هیات دولت اظهار کرد: من نمی‌توانم نظر حقوقی بدهم، حقوقدانان باید در این ارتباط اظهارنظر کنند. وی افزود: در اولین حکم چهار سال انفصال اعلام شد که باز هم یکی از قضات در آن اظهار اشتباه کرد و در این حکم یکی از دو قاضی امضاکننده اعلام اشتباه کرد و اگر قرار باشد اشتباه قاضی حکم را لغو کند، حکم لغو شده است. معاون اجرایی رییس‌جمهور ادامه داد: در گفت‌وگویی که با وکیل خود داشتم وی اعلام کرد که حکم برائتی که صادر شده پابرجاست، مگر شعبه‌ای این حکم را نقض کند. وی افزود: این مباحث گفته من نیست و هر حکمی که صادر شود آن حکم پابرجاست و در واقع این استدلالی است که وکیلم اعلام کرد. معاون اجرایی رییس‌جمهور ادامه داد: از مسوولان دیوان عدالت اداری توقع دارم که لطفا دیوان عدالت اداری باشند.