کیفرخواست برای ۲۶ نفر در پرونده مصلای زاهدان: پورخاقان، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح که برای رسیدگی به پرونده واقعه تلخ ۸ مهر به زاهدان سفر کرده بود، گفت: در این پرونده در مجموع برای ۲۶ نفر کیفرخواست صادر شده است. اتهام ۱۱ نفر از متهمان این پرونده، تیراندازی منتهی به قتل و جرح است و برای ۱۵ نفر باقیمانده به اتهام سوءاستفاده از موقعیت شغلی، تیراندازی برخلاف مقررات، لغو دستور و ترک فعل‌‌‌هایی که اتفاق افتاد کیفرخواست صادر شده است./ ایلنا