هیچ‌گونه نگرانی نسبت به انتقاد نداشته باشیم

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه‌قضائیه در جلسه مشترک شورای عالی قوه‌قضائیه با شورای قضایی استان‌ها، گفت: باید از نقد سازنده استقبال کنیم و هیچ‌گونه نگرانی نسبت به انتقاد نداشته باشیم؛ چنانچه فردی دلسوزانه و خیرخواهانه نسبت به شخص ما یا دستگاه ما، نقد صحیحی را وارد آورد، باید از آن نقد استقبال کنیم. بعضا مشاهده شده فردی شرایط بازداشت موقت را ندارد، اما برای او یک وثیقه سنگین صادر شده تا در بازداشت بماند یا اینکه به نحوی برای او وثیقه صادر شده که تامین آن، زمان‌بر بوده است.