ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار کرد: سفارت جمهوری اسلامی ایران در بغداد پیش‌تر به این اقدام اعتراض کرده و اداره کل حقوقی وزارت خارجه نیز با ارسال یادداشت رسمی، این اقدام عراق را غیر‌قابل قبول دانسته و خواستار احترام عراق به نام‌‌‌های بین‌المللی شده است. کنعانی با بیان اینکه انتظار می‌رود مقامات مسوول عراق در به‌کارگیری نام صحیح برای این پهنه آبی که مورد تاکید سازمان ملل متحد قرار دارد، توجه لازم را معمول دارند، تصریح کرد: نام خلیج فارس طی هزاران سال در اسناد، نقشه‌ها، سفرنامه‌ها و متون کهن به همین نام بوده و خلق کلمات بی‌اساس، این واقعیت را تغییر نمی‌دهد. سخنگوی دستگاه سیاست خارجی تاکید کرد: برای جلب دوستی دیگران نباید از سرمایه غنی همبستگی تاریخی کشورهای منطقه هزینه کرد.