این کارشناس همچنین گفت: «صحبت‌‌‌های اخیر بورل مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خود گویای این است که حتی یکی از اعضا اگر مخالفت داشته باشند، موضوع منتفی است؛ در واقع او این مساله را موکول به مهار کرد، همان طور که می‌دانیم بورل یک فرد پخته، کار‌کشته و دیپلمات قدیمی و با‌تجربه اروپاست.» این استاد دانشگاه تصریح کرد: «بنابراین فعلا تحریم سپاه به تعویق افتاده به شرطی که ایران در زمینه مذاکرات برجام هم اقدام مناسبی انجام دهد، البته اروپا چند شخص را تحریم کرد که خیلی قابل‌توجه نیست.» این کارشناس مسائل اروپا خاطرنشان کرد: «مصوبه پارلمان اروپا اجرایی نیست و در صورتی که یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا مخالفت کنند، موضوع در دستور قطعیت پیدا نمی‌کند.»

بیگدلی تاکید کرد: «فکر نمی‌کنم اروپا این کار را انجام داده و به تحریم سپاه در لیست گروه‌های تروریستی تن دهد‌، آنها هم می‌دانند سپاه نه تنها یک نهاد نظامی است بلکه فعالیت اقتصادی زیادی را انجام می‌دهد و با بسیاری از این کشورها کار اقتصادی می‌کند. ضمن اینکه اروپایی‌ها نمی‌خواهند با تحریم کل سپاه باب مذاکرات را ببندند و بعید است شورای اروپا دست به چنین اقدامی بزند.» وی تاکید کرد: «باید منطبق با ضوابط دیپلماتیک عمل کرد و از طریق دیپلماسی با طرف مقابل وارد گفت‌‌‌وگو و مذاکره شد و نشان داد بهترین کار کانال دیپلماتیک است.»