وضعیت بدهی انگلیس به ایران

در خبری دیگر محمود عباس‌زاده، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی در پاسخ به اینکه آیا بدهی ایران از انگلستان که به حساب عمان پرداخت شد، قابل استفاده و برداشت است، گفت: به تناسب نیاز کشور این اتفاق می‌افتد. آنچه اهمیت داشت آزاد شدن این پول از انگلستان بود. حال با توجه به محدودیت‌هایی که وجود دارد بخشی از منابع را وارد کردیم و تلاش می‌کنیم بخش‌های دیگر را هم وارد کنیم. وی درگفت‌وگو با انتخاب گفت: ما ارز را به ریال و تومان تبدیل و به اندازه نیاز مصرف می‌کنیم. آنچه اهمیت داشت آزاد شدن این پول از انگلستان بود. حال با توجه به محدودیت‌هایی که وجود دارد بخشی از منابع را وارد کردیم و تلاش می‌کنیم بخش‌های دیگر را هم وارد کنیم.