ورود زبان فرانسه به مدارس از مهرماه  

درخبری دیگر به گزارش «ایرنا»، رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و مشارکت‌های مردمی گفت: محتوای کتاب درسی زبان فرانسه برای آموزش در مدارس آماده است و به چاپ می‌رسد.  احمد محمودزاده اظهارکرد: یکی از مطالبات جدی مقام معظم رهبری رفع انحصار از زبان انگلیسی بود که این فرمایش مقام معظم رهبری از سال‌های گذشته عملی نشد، بنابراین در مدارس غیردولتی حس کردیم می‌توانیم این کار را آغاز کنیم. وی افزود: در این راستا صحبتی با سازمان پژوهش داشتیم که اعلام آمادگی کردند، در حال حاضر روی این موضوع کار شده و فهرست، موضوع و محتوای کتاب درسی آماده است و مهرماه امسال به چاپ می‌رسد.  به گفته وی آموزش زبان فرانسه قرار است در یک یا دو مدرسه غیردولتی و بخشی از مدارس دولتی از مهرماه اجرا شود.