ماهاتیر محمد، نخست‌وزیر سابق کشور مالزی به‌عنوان صاحب‌نظر پیشرو در زمینه توسعه اقتصادی در همایش چشم‌انداز توسعه که امروز در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار می‌شود، سخنرانی می‌کند.

در این همایش وزیر تعاون، مسوولان وزارت تعاون، محققان، استادان دانشگاه، مدیران اجرایی کشور و تعاونگران نیز حضور دارند.