نرخ انواع سیم‌کارت تلفن همراه، دوشنبه در بازار تهران بدون تغییر نسبت روز پیش‌از آن به شرح زیر بود.