واحد اطلاعات اکونومیست در تازه‌ترین گزارش خود پیش‌بینی کرد که رشد تولید ناخالص داخلی ایران امسال به ۵درصد کاهش پیدا کند. به گزارش «ایسنا»، واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست در گزارش ماه اوت خود رشد تولید ناخالص داخلی کشور در سال گذشته را ۹/۶‌درصد برآورد کرد و پیش‌بینی کرد که این میزان امسال به دلیل کاهش حجم تولید نفت‌خام و افزایش واردات کاهش زیادی یافته و به ۵‌درصد برسد.

به هر رو به دلیل افزایش درآمدهای نفتی که در پی افزایش بی‌سابقه بهای نفت در بازارهای جهانی صورت گرفته است، رشد هزینه‌های مالی همچنان قوی خواهد بود. در همین حال این امر منجر به افزایش مصرف خصوصی و سرمایه‌گذاری خواهد شد.

با وجود افزایش اندک سطح تولید نفت‌خام انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص داخلی در سال آینده کاهش بیشتری داشته باشد.

در این سال درآمدهای نفتی همچنان قوی خواهد بود و منجر به رشد مداوم و البته رو به کاهش هزینه‌های عمومی خواهد شد. سرمایه‌گذاری و مصرف خصوصی به افزایش خود ادامه می‌دهد، البته با روند کندتر و از همین رو پیش‌بینی می‌شود که رشد تولید ناخالص داخلی در سال آینده به ۶/۴‌درصد برسد.

این واحد در گزارش پیشین خود در خصوص اقتصاد ایران پیش‌بینی کرده بود که رشد تولید ناخالص داخلی کشورمان در سال ۸۵ با اندکی کاهش نسبت به سال گذشته به ۴/۵‌درصد برسد. اکونومیست در گزارش ماه ژوئن خود با عنوان «Country Forcast ۲۰۰۶» برآورد کرده بود که رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال گذشته در حدود ۷/۵‌درصد بوده است و این رقم در پی کاهش تولید نفت‌خام و نیز رشد واردات طی سال‌جاری به ۴/۵‌درصد برسد.

به اعتقاد این واحد، اگر‌چه رشد واردات در سال‌جاری کمتر از سال گذشته خواهد بود، اما همچنان قوی است.

این در حالی است که درآمدهای نفتی ایران طی امسال و با افزایش بهای نفت‌خام در بازارهای جهانی روند رو به رشدی خواهد داشت و همین امر منجر به تداوم رشد قوی هزینه‌های مالی دولت خواهد شد. این فاکتورها به سطح بالای مصرف خصوصی و سرمایه‌گذاری نیز خواهد انجامید.

پیش‌بینی می‌شود در سال آینده (سال مالی ۲۰۰۸ ـ ۲۰۰۷) و در پی کاهش بهای نفت و کاهش سطح تولید این محصول در ایران، رشد اقتصادی روند کندتری را طی کند، با این حال درآمدهای نفتی در سال آینده همچنان قوی خواهد و نتیجه آن رشد قوی هزینه‌های دولت خواهد بود. در این سال سرمایه‌گذاری و مصرف خصوصی اگر چه با روند کندتر اما به رشد خود ادامه خواهد داد. به همین رو پیش‌بینی می‌شود رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۸۶ به ۵/۴‌درصد کاهش پیدا کند.

اکونومیست شاخص‌های اقتصاد کلان ایران را تا سال ۸۹ مورد ارزیابی قرار داده است و پیش‌بینی کرده است که در سال‌های باقی‌مانده تا سال ۸۹ رشد تولید ناخالص داخلی کشور قوی و به طور میانگین زیر ۴‌درصد باشد.

ایران به میزان زیادی به نفت وابسته است و همین امر خطراتی برای اقتصاد این کشور در پی خواهد داشت. کاهش بهای نفت اثرات بسیار مخربی بر اقتصاد ایران خواهد داشت. اگر چه چنین احتمالی برای کاهش بهای نفت تا سال ۲۰۱۰ تا حدودی بعید به نظر می‌رسد اما این احتمال وجود دارد.

در همین حال انتظار می‌رود مناقشه ایران و غرب بر سر برنامه‌های هسته‌ای بتواند تاثیری نه چندان خوب بر این بخش داشته باشد و منجر به کاهش شدید درآمدهای نفتی این کشور و کاهش رشد اقتصادی آن داشته باشد.

به پیش‌بینی اکونومیست در سال‌های ۸۷، ۸۸ و ۸۹ رشد تولید ناخالص داخلی ایران به ترتیب ۴، ۸/۳ و ۸/۳‌درصد خواهد بود.

بیزینس‌مانیتور نیز در گزارش خود پیش‌بینی کرد که رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) واقعی ایران در سال‌جاری به ۲۱/۶‌درصد برسد که نسبت به سال گذشته با رشد ۲۵/۵‌درصد افزایش خوبی نشان می‌دهد.

بیزینس‌مانیتور در گزارش سه ماه سوم سال ۲۰۰۶ خود با عنوان «The Iran Bussiness Forcast Report» به بررسی شاخص‌های اقتصاد کلان ایران پرداخت و پیش‌بینی کرد که رشد تولید ناخالص داخلی واقعی کشور در سال ۲۰۰۷ روند کندی‌تری را داشته باشد و به ۴۵/۵‌درصد برسد که این میزان در سال ۲۰۰۸ به ۵۵/۵‌درصد افزایش خواهد یافت.

در سال ۲۰۰۹ کشور رشد تولید ناخالص داخلی واقعی برابر با ۹۰/۵‌درصد خواهد داشت و این شاخص در سال ۲۰۱۰ به ۶۶/۵‌درصد می‌رسد.