معاون درمان سازمان تامین اجتماعی گفت: طبق مصوبه جدید هیات‌مدیره تامین اجتماعی، بیمارستان‌های تامین اجتماعی از این پس به شیوه هیات‌مدیره‌ای اداره می‌شوند. علی فلاح در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس افزود: در ستاد نظارت بر درمان این موضوع مورد بحث قرار گرفته که پس از تصویب این ستاد به تصویب شورای‌عالی تامین اجتماعی نیز باید برسد. وی در ادامه گفت: این طرح به صورت پایلوت در تهران شروع می‌شود و سپس به سراسر کشور تعمیم داده می‌شود. معاون درمان سازمان تامین اجتماعی از محاسن این طرح به رهاسازی واحدهای درمانی از نظام بوروکراسی و تفویض اختیار کامل به مدیریت‌های بیمارستان‌ها و تلاش برای اقتصادی اداره کردن بیمارستان‌ها و ایجاد انگیزه و رضایت‌مندی برای پزشکان اشاره کرد.