عضو کمیسون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی‌گفت: در صورت اجرای درست سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، در طول ۱۰ سال آینده ۱۲۰هزار میلیارد تومان سرمایه واقعی وارد بورس می‌گردد. به گزارش خبرگزاری مهر، احمد بزرگیان در همایش سیاست‌های ابلاغی بند ج اصل ۴۴ با تاکید بر اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی افزود: آمارها حاکی از بهره‌وری بالای کارگاه‌های بخش خصوصی در مقایسه با بخش دولتی است و با توجه به اینکه در سیستم دولتی ضعف‌هایی است که در بخش خصوصی نیست، لذا این امر لزوم اجرای بند (ج) سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی را ضروری‌تر کرده است.

نماینده مردم سبزوار در مجلس ‌با اشاره به روند انتقال فعالیت‌های دولت به بخش‌خصوصی تصریح کرد: انتقال فعالیت‌های بخش دولتی به خصوصی از سال ۷۲ آغاز شد و این درحالی است که مقرر شده در برنامه چهارم توسعه، واگذاری فعالیت‌های دولت به بخش خصوصی در ۷ مرحله و در طول چشم‌انداز ۲۰ ساله، ‌۴۰درصد شود.

وی خواستار سیاست‌گذاری و نظارت مقتدرانه دولت بر روند انتقال فعالیت‌های بخش دولتی به خصوصی شد و تاکید کرد:‌ باید شاهد دولتی هنرمند باشیم که فعالیت‌های دولتی و خصوصی را تفکیک می‌کند.

بزرگیان در مورد فعالیت‌های کمیسیون ویژه مجلس گفت: ‌۱۵ نفر از متخصصان علمی‌ و کارآمد مجلس در راستای وضع و تفسیر قوانین و برداشتن موانع در کمیسیون ویژه فعالیت می‌کنند و این درحالی است که باید هوشیار بود تا بررسی‌ها صرفا به صحبت در همایش‌ها و سمینارها و میزگردها کشیده نشود و بیشتر اجرایی عمل کنیم.