رییس اتحادیه چایکاران گفت:‌ آمار سازمان تعاون روستایی در مورد تولید ۲۱هزار تن چای خشک صحیح نیست. ایرج هوسمی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با اشاره به صحیح نبودن آمار سازمان تعاون روستایی در مورد تولید چای خشک، افزود:‌ تا کنون و با پایان یافتن دور دوم بهره‌برداری از باغات چای، سازمان تعاون روستایی میزان تولید چای خشک را ۲۱هزار تن اعلام کرده که این آمار با توجه به محاسبات کشاورزان صحیح نیست.به گفته وی، براساس محاسبات کشاورزان هر ساله و در فصل بهار، ۴۵ تا ۵۰درصد محصول باید از باغات برداشت می‌شد ولی امسال حداکثر ۴۰درصد باغات برداشت شده که این امر موجب کاهش درآمد چایکاران شده به طوری که درآمد کشاورزان چایکار در طول سه تا چهار سال گذشته حداقل ۶۰درصد کاهش یافته است. هوسمی در مورد اجرا نشدن عملیات هرس باغات چای در سال جاری افزود: متاسفانه امسال و به دلیل عدم پرداخت تسهیلات و نداشتن توان مالی کشاورزان، از حدود ۳۲هزار هکتار باغات چای فقط حدود سه هزار هکتار آن هرس شده است.