بورس کشاورزی در صورت تحقق به موقع زمینه‌ها و حمایت‌های لازم با توجه به منافع فراوان آن خواهد توانست با اصلاح ساختار بازار گام موثری را در جهت بهبود کارآیی و بهره‌وری بخش کشاورزی برداشته و به رشد و توسعه اقتصادی در کشور کمک کند. به گزارش ایسنا، نازخند صبحی، عضو شورای مرکزی و دبیر ستاد اجرایی خانه کشاورز استان زنجان، گفت: از آنجا که به اعتقاد بیشتر اقتصاددانان توسعه در جهان، بخش کشاورزی نقش موتور توسعه را ایفا می‌کند، توجه به این بخش، رفع معضلات و کاستی‌های آن به ویژه در مقوله بازار محصولات کشاورزی، خواهد توانست بر شتاب روند توسعه بیش از پیش بیفزاید. صبحی ادامه داد: به طور کلی می‌توان گفت برای دستیابی به بازار محصولات کشاورزی که متناسب با شاخص‌های بازار کشورهای توسعه یافته باشد، راهی جز تقویت بورس کالای کشاورزی ایران نخواهیم داشت و تجارب جهانی نیز این امر را مورد تایید قرار می‌دهد. او خاطرنشان کرد: بررسی رابطه بین فعالیت بورس و رشد بخش کشاورزی در کشورهای مختلفی نظیر آمریکا، کانادا و ژاپن حاکی از آن است که رابطه مثبتی بین این دو وجود دارد. به بیان بهتر با افزایش تعداد قراردادهای معامله شده در بورس کالاهای کشاورزی در کشورهای یاد شده مشاهده می‌شود که ارزش افزوده بخش کشاورزی نیز افزایش می‌یابد.