نماینده تهران در مجلس در خصوص مفاد پیش‌نویس اصلاح قانون کار اظهار بی‌اطلاعی کرد و در عین حال گفت‌‏: این قانون قطعا باید اصلاح شود. «امیر‌رضا خادم» تصریح کرد: اصلاح این قانون در کوتاه مدت ممکن است برای کارگران مشکل ایجاد کند، اما در بلند مدت به سود اشتغال است‌. به گزارش ‌ایلنا، این نماینده مجلس افزود : ‌اصلاح نشدن قانون کار ظلم به کارگر و مانعی برای کارفرما است. عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت‌‏: من در ارتباط با اصلاح قانون کار نظر مثبت دارم و معتقدم که پیش‌نویس آن باید در کمیسیون اجتماعی بررسی شود.