به گزارش روابط عمومی معاونت امور سینمایی و سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در آخرین نشست شورای پروانه ساخت، در روز چهارشنبه در اداره کل ارزشیابی و نظارت سینمای حرفه‌ای، فیلم‌های «لبه‌پرتگاه» به تهیه‌کنندگی حمید اعتباریان و کارگردانی بهرام بیضایی، «خواستگار محترم» به تهیه‌کنندگی مهدی احمدی و کارگردانی داوود موثقی و «هزار و یک شب» به تهیه‌کنندگی کیانوش‌عیاری و کارگردانی محمدرضا رحمانی، پروانه ساخت دریافت کرده‌اند. بنا به همین گزارش در این نشست مقرر شد که شورای صدور پروانه فیلمسازی، پرونده‌های «شب و ستاره»‌ را پس از معرفی تهیه‌کننده و پرونده «در شب عروسی» را پس از ارائه‌ نمونه کار مورد بررسی قرار دهد. نشست شورای صدور پروانه فیلمسازی ۳۵‌میلی‌متری، برگزار شد.