نخستین سمینار هنری با موضوع «هنر، هنرمند و آموزش هنری» در شهر استراسبورگ فرانسه برگزار شد.

این سمینار درباره مطالعه تطبیقی آموزش هنری در ایران و فرانسه است که به همت انجمن اسلامی فرانسه با همکاری رایزنی علمی ایران در پاریس و اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا، روز گذشته آغاز شد و امروز ادامه می‌یابد.

مدرسان هنر دانشگاه‌های مختلف دنیا، در این سمینار دو روزه مقالاتی ارائه خواهند کرد.