دادستان عمومی و انقلاب اهواز از ارسال احکام صادره برای متهمان پرونده بمب‌گذاری‌های اهواز به دیوان‌عالی کشور خبر داد.

ایرج امیرخانی توضیح داد: «پرونده اصلی بمب‌گذاری‌ها را سه‌شنبه برای بررسی به دیوان‌عالی کشور فرستادیم.» وی افزود: «این پرونده ۲۰ متهم داشته که از این تعداد، تعدادی محکوم به اعدام و تعدادی محکوم به حبس شده‌اند.» به گزارش ایسنا، امیرخانی خاطرنشان کرد: «حکم متهمان صادر شده ولی این حکم قطعی نشده است. حکم در پی اعتراض محکومان به دیوان عالی کشور فرستاده شده است.»