مرد کلاهبرداری که متهم به کسب نامشروع مبلغ ۴۰میلیون ریال است، توسط پلیس استان قم دستگیر شد.

به گزارش پلیس، به دنبال اخذ نیابت قضایی از شهرکرد، مبنی بر دستگیری مردی به نام «محمد علی» به اتهام کسب وجه نامشروع به میزان ۴۰میلیون ریال، سرانجام متهم تحت تعقیب مورد شناسایی ماموران پلیس قم قرار گرفت و طی یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شد.