شلیک ناگهانی گلوله از اسلحه شکاری، در ارتفاعات شنگل خراسان‌ رضوی منجر به مرگ برادرصاحب اسلحه شد.

به گزارش پلیس، غروب روز دوشنبه گذشته در حوالی رشتخوار شهرستان تربت حیدریه واقع در خراسان رضوی دو برادر برای جمع آوری پسته وحشی به ارتفاعات شنگل گرماب رفته بودند که ناگهان گلوله‌ای از اسلحه شکاری یکی از برادران شلیک و به سمت چپ شکم برادردیگر اصابت کرد. این مرد ۶۱ساله که با کمال ناباوری شاهد مرگ برادر خود بود، سریعا مورد را به مرکز فوریت‌های پلیسی گزارش داد و لحظاتی بعد اکیپ گشتی حوزه انتظامی رشتخوار در محل حاضر شده و اقدامات لازم را به عمل آوردند، ولی شدت جراحات وارده مرگ برادر را رقم زد.