دو مامور قلابی که اقدام به زورگیری می‌کردند، از سوی ماموران شهرستان گرمسار به دام افتادند. دادستان گرمسار از کسانی که در دام این گروه تبهکار افتاده‌اند خواست عکس آنان را شناسایی کنند.

در پی دستگیری دو تن از عاملان زورگیری که با استفاده از یک دستگاه اتومبیل پژو ۲۰۶ مشکی رنگ و تحت پوشش مامور پلیس اقدام به زورگیری و اخاذی از سه مرد کرده بودند، دادستان عمومی و انقلاب، چاپ عکس این دو زورگیر را برای شناسایی آنان خواستار شد.

دادستان از مردم خواسته است چنانچه از این دو مرد به خاطر اخاذی و زورگیری و هر نوع اعمال مجرمانه شاکی هستند، با مراجعه به آگاهی گرمسار، آنان را شناسایی کنند.