مدیر کل نساجی وزارت صنایع و معادن گفت: از ۹هزار و ۶۸۵ واحد نساجی در کشور ۲۰۰ واحد آن با مشکل رکود اقتصادی مواجه هستند.

هوشنگ قادریان در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر در ساری علت رکود این واحدها را واردات بی‌رویه منسوجات به کشور بیان کرد و افزود: هم اکنون ۵۰‌درصد منسوجات مورد نیاز کشور به دلیل به علت سلیقه‌های مختلف و دیگر مسایل از خارج وارد می‌شود.

به گفته وی، به دلیل نیاز مواد اولیه واحدهای نساجی امسال با هماهنگی و مجوز وزارت جهاد کشاورزی بیش از ۴۰۰هزار تن پنبه وارد کشور خواهد شد.

قادریان اضافه کرد: امسال ۷۰هزار تن پنبه در کشور برداشت شد که نیاز داخلی ما حدود ۱۵۰هزار تن است. مدیر کل نساجی وزارت صنایع و معادن خاطرنشان کرد: طرح افزایش حقوق کارگران و کارگران موقت از سوی وزیر کار و امور اجتماعی موافقت نشد و این کارگران همان حقوق ۱۵۰ تا ۱۸۰هزار تومانی قبلی دریافت می‌کنند.