مازندران- خبرنگار دنیای اقتصاد: کاشت برخی از گونه‌های درخت صنوبر در حاشیه زمین‌های زراعی و رودخانه‌ها بیش از ۲۵ تا ۳۷مترمکعب در هکتار تولید چوب خواهد داشت.

مهندس موسی کارنده، معاون فنی اداره کل منابع طبیعی مازندران با بیان مطلب فوق، در جلسه کارگروه آموزشی زراعت و توسعه جنگل که در اداره کل منابع طبیعی ساری تشکیل شده بود، افزود: هدف از گردهمایی، شناخت گونه‌های صنوبری است که با اقلیم و خاک ایران سازگاری دارند. وی گفت: تاکنون بیش از ۱۵۰هزار مترمکعب صنوبر در استان گیلان و مازندران تولید شده و ظرفیت ۳میلیون مکعب نیز ‌توان تولید داشت. تولید چوب، خاصه با توجه به وجود کارخانه چوب و کاغذ مازندران، می‌تواند فرصت شغلی مناسب با درآمد کافی برای تحصیل‌کردگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی فراهم آورد.