مدیرکل فرهنگی - اجتماعی سازمان بازنشستگی کشوری از اختصاص ۳۰‌میلیارد ریال بودجه برای تسهیلات رفاهی بازنشستگان در سال جاری خبر داد. حسن مسافری به خبرگزاری فارس گفت: در دومین جلسه شورای سازمان بازنشستگی کشوری در سال جاری ۳۰‌میلیارد ریال بودجه برای تسهیلات رفاهی بازنشستگان اختصاص یافت که این بودجه به منظور ارائه خدمات رفاهی، اعطای تسهیلات و تهیه و تحویل بن سفرهای زیارتی و سیاحتی و… به بازنشستگان مشترک صندوق بازنشستگی کشوری است.

وی در ادامه افزود: در جلسه شورای سازمان بازنشستگی کشوری همزمان با ارائه گزارش حسابرسی درباره صورت‌های مالی و گزارش عملکرد سال ۸۴، شورای سازمان بازنشستگی کشوری در اجرای ماده ۴ اساسنامه این سازمان، این مبلغ را برای تسهیلات رفاهی بازنشستگان مشترک صندوق در سال ۸۵ در نظر گرفت. مدیر کل فرهنگی اجتماعی سازمان بازنشستگی کشوری، اجرای این بند از مصوبات شورای سازمان را منوط به تهیه آیین‌نامه‌ و تصویب آن از سوی شورا دانست.