رییس کل سازمان امور مالیاتی حداقل زمان مورد نیاز برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده را ۱۸ ماه پس از تصویب آن عنوان کرد. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از رسانه مالیاتی کشور، علی اکبر عرب مازار، در گردهمایی تخصصی طرح مالیات بر ارزش افزوده گفت: لایحه مالیات بر ارزش افزوده گفت: از سه بعد حقوقی، تشکیلاتی و اجرایی، و IT قابل بررسی است.

وی در خصوص بعدحقوقی این لایحه اظهار داشت: بعد حقوقی این لایحه، مواد قانونی ۴۲ گانه را در بر‌می‌گیرد که کار آن به پایان رسیده و در حال تصویب نهایی است.

وی حداقل زمان مورد نیاز برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده را ۱۸ماه پس از تصویب عنوان کرد و گفت: در صورتی‌که توسعه نرم‌افزاری مورد نظر به موازات توسعه سخت‌افزاری صورت گرفته در کشور حاصل شود، این طرح به صورت مطلوب به مرحله اجرا درخواهد آمد.

براساس این گزارش، در گردهمایی تخصصی طرح مالیات بر ارزش افزوده (VAT)، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص سابقه بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده در مجلس شورای اسلامی گفت: لایحه مالیات بر ارزش افزده در سال ۶۶ در مجلس شورای اسلامی مطرح و پس از بررسی شور اول و دوم، به دلایل مختلفی همچون فقدان زیرساخت‌های لازم، اهمیت تثبیت قیمت‌ها، ضعف فرهنگسازی، کمبود نیروی انسانی متخصص و شرایط خاص ناشی از جنگ تحمیلی لایحه فوق به دولت مسترد شد.

شاهی عربلو افزود: در سال ۷۰ امور مالی صندوق بین‌المللی پول، مجددا طرح مالیات بر ارزش افزوده را به ایران پیشنهاد کرد و در سال ۷۶، مطالعات و تحقیقات برای اجرای این طرح در معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام گرفت.

وی ادامه داد: درسال ۷۹ پیش‌نویس قانون به دولت ارائه شد و دو سال بعد ۸۱، این لایحه در دولت وقت به تصویب رسید. در آذرماه ۸۳، این لایحه در مجمع مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت به تصویب اعضای این مجمع تشخیص رسید. در ادامه و در همان سال، این لایحه جهت بررسی و تصویب به کمیسیون‌های اصلی و فرعی مجلس واگذار ‌شد. در سال ۸۴ نیز کلیات لایحه به تصویب نمایندگان مجلس هفتم رسید . شاهی عربلو درخصوص سرانجام این لایحه درمجلس شورای اسلامی گفت: درسال ۸۵ مجلس شورای اسلامی کار بررسی شور دوم طرح مالیات بر ارزش افزوده را با استناد به اختیارات حاصل از اصل ۸۵ قانون اساسی به کمیسیون اقتصادی مجلس تفویض کرد. در حال حاضر بررسی نهایی طرح مالیات بر ارزش افزوده از سوی کمیته تخصصی کمیسیون اقتصادی در حال انجام است.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان، با اعلام اینکه هفته گذشته نیز دو ماده از این لایحه به تصویب اعضای کمیسیون رسیده است تاکید کرد: حصول تفاهم میان بخش خصوصی کشور، سازمان امور مالیاتی کشور و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مهم‌ترین عامل موفقیت این لایحه در زمان اجرا خواهد بود.