قاچاق بی‌رویه گوشی‌های کارکرده به ایران

طی چند وقت اخیر و به علت استقبال مشتریانی ایرانی از خرید گوشی‌های دست‌دوم شغل و روشی بی‌سابقه در ایران شکل گرفته است.بر این اساس به تازگی گوشی‌هایی به صورت قاچاق وارد ایران می‌شود که در میان بازاریان به گوشی‌های «رفرش» (Refresh) معروف است.این گوشی‌های کارکرده کلکسیونی از مارک‌های معروف و غیرمعروف را تشکیل می‌دهند که به‌طور معمول از سطح اروپا جمع‌آوری می‌شوند و در کشورهای عربی منطقه بازسازی شده و به قول بازاری‌ها رفرش می‌شوند.

Itanalyze.ir