نرخ انواع سیم‌کارت تلفن همراه، پنج شنبه در بازار تهران بدون تغییر نسبت به روز پیش از آن به شرح زیر بود.