ایسنا- در راستای ابلاغ به روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور، تجویز و عرضه داروهای خارج از فهرست رسمی داروهای ایران تخلف محسوب می‌شود و عرضه دارو و مکمل‌های فاقد مجوز ممنوع است. بنابراین گزارش دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور موظفند تا حداقل هر ۳ماه یکبار از همه داروخانه‌ها و شرکت‌های توزیع دارو بازرسی به عمل آورده و نتایج بازرسی را به اداره کل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر اعلام کنند.

تجویز و توصیه پزشکان و سایر حرف پزشکی به مصرف مکمل‌های غذایی، تقویتی و فرآورده‌های آرایشی، بهداشتی و جنسی غیر مجاز و فاقد مجوز قانونی تخلف محسوب شده و با متخلف برخورد جدی و قانونی می‌شود، همچنین عرضه و فروش دارو خارج از داروخانه جرم محسوب شده و پیگیرد قضایی دارد. داروخانه‌ها نیز فقط حق دارند اقلام دارویی، شیر خشک و غذای کودک و مکمل‌های غذایی، رژیمی و تقویتی و فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی را که دارای مجوزهای قانونی برای واردات یا تولید بوده و یا از طریق شبکه رسمی توزیع به آنها تحویل شده باشد عرضه کند، در غیر این صورت ضمن ضبط اقلام مذکور، مسوول فنی و موسس داروخانه متخلف محسوب شده و برای برخورد قانونی به مراجع قضایی ذی‌صلاح معرفی می‌شود.

بر اساس این گزارش، عرضه و توزیع و تجویز غیر مجاز داروهای سقط جنین، محرک‌های جنسی، نیروزا، روانگردان و مخدر از مصادیق بارز جرایم عمومی و امنیتی است و علاوه بر برخورد قانونی در مورد تخلفات پزشکی و دارویی، از نظر فساد اجتماعی و مشکلات امنیتی در مراجع قضایی طرح دعوی خواهد شد.