هنری سجویک (۱۹۰۰-۱۸۳۸) یکی از آخرین فیلسوفان سیاسی انگلستان است که در علم اقتصاد نیز دست داشته است.

سجویک همچون لاک، هیوم و جان استوارت میل سال‌های زیادی بر سر اقتصاد گذاشت، ولی علاقه اصلی او جای دیگری بود که از کتاب‌های او روش‌های اخلاق (۱۸۷۴) و مبانی سیاست (۱۸۹۱) می‌توان پی برد. مع‌هذا، کتاب اقتصاد سیاسی او که در سال ۱۸۹۱ منتشر شد، پایه‌های کتاب آلفرد مارشال (اصول علم اقتصاد) را فراهم آورد و به زودی سجویک را به طلایه‌دار مکتب کمبریج در اقتصاد کلاسیک جدید مبدل کرد.در این مکتب سبکی غیرفنی و سلیس که مخاطب آن عامه مردمند به خدمت گرفته شده و ضمن تاکید بر تداوم علم اقتصاد تلاش می‌شود تحلیل‌های مطلوبیت نهایی با زبان ریکاردو و میل بیان گردد.در عین حال تاکید مکتب کمبریج بر تمایز میان علم و هنر اقتصاد سیاسی است و به مداخلات دولت در اقتصاد با چشم مطلوبیت گرایی نگاه می‌کند.در این مکتب معیارهای مالی برای تعدیل توزیع درآمد به کار می‌روند صرفه‌جویی‌های خارجی در تولید به مثابه نارسایی نظام بازار تلقی می‌شود (که مثال مشهور آن فانوس‌های دریایی است) و بالاخره گرایش اگرچه بدبینانه به نظام سوسیالیسم در آن مشهود است.دو کتاب اول از سه کتابی که سجویک تالیف کرد با همان دید سنتی نوشته شده اگرچه صراحت و روشنی بیشتری در آن مشهود است.اما مطلب اصلی در جلد سوم آمده که در آن به بررسی هنر سیاست اقتصادی پرداخته و معتقد است اگر علم نتواند به بهبود زندگی اقتصادی کمکی بکند فایده چندانی ندارد.سجویک در سال ۱۸۳۸ در اسکیپتون انگلستان متولد شد و فرزند یک کشیش بود.او در سال ۱۸۵۹ در دو رشته ادبیات و ریاضیات از دانشگاه کمبریج فارغ‌التحصیل شد و بلافاصله در کالج ترینیتی مشغول به کار شد.او بقیه عمر خود را در دانشگاه کمبریج گذراند و چهره‌ای سرشناس در اصلاحات درسی دهه ۱۸۷۰ بود که باب تحصیل را برای زنان گشود و قید‌وبندهای مذهبی را که قبلا روی دانشجویان اعمال می‌شد از میان برد و به علوم اجتماعی و دیگر موضوعات تخصصی اهمیت بیشتری داد.سجویک در سال ۱۹۰۰ درگذشت.آلفرد مارشال در مورد سجویک گفته است: باید بگویم که از نظر معنوی سجویک هم پدر و هم مادر من به حساب می‌آید.این تعارفی است که سجویک به حق شایسته آن بود.