شرکت بروبحر ایران از کارمند حسابداری با حداقل ۵سال سابقه کار، کارمند فروش و مدیر ترانزیت با حداقل ۵سال سابقه کار دعوت به همکاری می‌کند.

متقاضیان با تسلط به زبان انگلیسی و کار با کامپیوتر می‌توانند مشخصات و سوابق خود را همراه شماره تماس به شماره فکس ۲۲۲۵۵۵۱۸ ارسال کند.