صنایع سهام اصفهان در نظر دارد تعداد ۵ دستگاه ایرواشر را از طریق مناقصه خریداری کند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۲۴ شهریورماه به نشانی اصفهان، کیلومتر ۷ جاده زرین شهر مبارکه، مجتمع صنایع دفاع اصفهان (صنایع مهماتسازی) مراجعه کنند یا با شماره تلفن ۳۳۲۸۱۴۸-۰۳۱۱ تماس بگیرند.