شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس در نظر دارد، ۴۵۰راس بره و ۱۲۰راس میش‌پرواری خود را از طریق مزایده به فروش برساند. متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده تا ۲۵شهریورماه به دبیرخانه شرکت واقع در پارس‌آباد مغان، جاده پروژه، منطقه عملیاتی شرکت اداره مرکزی مراجعه کنند.