فرماندهی آماد و پشتیبانی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد،‌ ۵هزار ثوب بارانی مشکی کارکنان پایور، ۶هزار ثوب پلیور مشکی بدون آستین کارکنان پایور، ۱۰هزار تخته کیسه انفرادی کارکنان وظیفه، ۵هزار تخته تشک ابری ۱۰×۸۰×۲۰۰ و ۵هزار تخته بالش ابری ۱۲×۴۰×۶۰ مورد نیاز خود را از طریق مناقصه خریداری کند. متقاضیلان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۲۱شهریور ماه به مرکز خرید و پیمان‌های این فرماندهی واقع در تهران، میدان رسالت، انتهای خیابان نیروی دریایی، پادگان کوهک مراجعه کنند یا با شماره‌تلفن‌های ۷۷۲۲۵۹۷۴، ۷۷۲۲۶۰۵۳ و ۷۷۲۲۶۰۳۷ تماس بگیرند.