دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در نظر دارد سرویس ایاب و ذهاب پرسنل بیمارستان روانپزشکی رازی را از طریق مناقصه واگذار کند.متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۲۳ شهریورماه به دبیرخانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی واقع در اوین، بلوار دانشجو، خیابان کودکیار مراجعه کنند.