اداره کل مخابرات منطقه ۸ تهران در نظر دارد، عملیات تاسیساتی بازسازی موتورخانه مرکز مخابرات قدس را از طریق مناقصه واگذار کند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۲۵شهریور ماه به دبیرخانه اداره کل مخابرات منطقه ۸ تهران، واقع در تهران،‌ میدان هفتم تیر، خیابان لطفی (تابنده)، پلاک ۶۶ مراجعه کنند.