شرکت گاز استان مازندران در نظر دارد، خدمات عمومی کارکنان دفتری، ماشین‌نویسی، پانچیست رایانه، کارشناس رایانه و تلفنچی در دفاتر مسوولان واحدهای اداره مرکزی ساری و ادارات نواحی گازرسانی در مراکز نواحی را از طریق مناقصه واگذار کند. متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۲۴شهریور ماه به امور قراردادهای استان واقع در ساری، بلوار طالقانی، ساختمان مرکزی شرکت گاز مازندران، اتاق ۳۱۳ مراجعه کنند.