دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان در نظر دارد، اجرای سکوبندی و دکوربندی آزمایشگاه شیمی خود را از طریق مناقصه واگذار کند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۲۸شهریورماه با شماره تلفن ۰۹۱۳۳۴۷۴۹۶۸ تماس بگیرند.