دانشگاه آزاد اسلامی شیراز در نظر دارد، تجهیزات آزمایشگاه‌های ترمودینامیک، آبیاری، کارگاه سوخت‌رسانی، آزمایشگاه مقاومت مصالح، کارگاه انتقال قدرت، آزمایشگاه عوامل فیزیکی زیان‌آور، آزمایشگاه عوامل شیمیایی زیان‌آور، آزمایشگاه فیزیک، آزمایشگاه خاکشناسی، کارگاه مکانیک خودرو، کارگاه برق خودرو، کارگاه ماشین‌های مخصوص، آزمایشگاه هیدرولیک و پنوماتیک، آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات، کارگاه اونیورسال، کارگاه جوش و ریخته‌گری و آزمایشگاه گیاه پزشکی را از طریق مناقصه خریداری کند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۲۷ شهریورماه به نشانی شیراز، قاآنی شمالی (کهنه)، حوزه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی، طبقه پنجم، اداره تدارکات مراجعه کنند یا با شماره تلفن‌های ۲۶-۲۳۴۲۰۲۳-۰۷۱۱ داخلی ۲۱۹ تماس بگیرند.