مجتمع آموزش جهاد کشاورزی استان اصفهان در نظر دارد، تهیه و توزیع غذای دانشجویان خود را از طریق مناقصه واگذار کند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۲۳ شهریورماه به ساختمان شماره ۲ مجتمع، واقع در خیابان جهاد (معاونت فرهنگی- دانشجویی) مراجعه کنند.