شرکت آب و فاضلاب استان تهران در نظر دارد ساخت، حمل و نصب سیستم بایگانی ریلی مورد نیاز خود را از طریق مناقصه واگذار کند.

متقاضیان‌ می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه و ارائه پیشنهاد تا ۲۷ شهریورماه به دبیرخانه شرکت واقع در تهران، خیابان فاطمی، خیابان حجاب، ساختمان مرکزی، طبقه زیرزمین مراجعه کنند.