شهرداری ساوه در نظر دارد اجرای سه دستگاه پل هوایی در سطح شهر را از طریق مناقصه واگذار کند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۲۱ شهریورماه به حوزه معاونت عمران شهرداری ساوه مراجعه کنند و یا با شماره تلفن‌های ۲۲۳۴۱۷۱ و ۲۲۲۴۹۰۳-۰۲۵۵ تماس بگیرند.