بانک ملت در نظر دارد تعداد ۷هزار دستگاه رایانه ایستگاه کاری (کیس و موشواره) مورد نیاز خود را از طریق مناقصه خریداری کند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۲۳ شهریورماه به نشانی خیابان طالقانی، مقابل ساختمان وزارت نفت، ساختمان شماره ۱۸۵، طبقه ششم مراجعه کنند.