شناخت فرصت‌ها و تهدیدها در حوزه زنان بسیار مهم است و کارکرد دشمن بر فکر، اندیشه، روان، اخلاق و عملکرد بانوان خیلی مهم است.  وزیر کشور گفت: به جهت مسوولیتی که داریم و در جایگاه حاکمیتی هستیم هیچ کاری مهم‌تر از پرداختن به موضوع زنان و خانواده در جامعه اسلامی نیست.  وزیر کشور با اشاره به اینکه نقش بانوان از نقش مردان مهم‌تر است و این شعار نیست و یک واقعیت است، گفت: اینکه غربی‌ها با معیارهای خودشان به ما بگویند زن مهم است، هیچ نیازی نداریم که از فکر ناقص، ضعیف و مادی غرب بهره بگیریم و نشان دهیم که زن جایگاه مهمی دارد.  وحیدی گفت: افکار فمینیستی به جز تحقیر و تضعیف موقعیت زن آثار دیگری ندارد، بلکه باید به دنبال ارتقای بالاتری باشیم و با مکتب‌های فکری که امروز در رابطه با زن وجود دارد کاملا حساب‌مان را جدا کنیم.

 

این مطلب برایم مفید است
6 نفر این پست را پسندیده اند