نمایند‌گان مجلس نیز با ۱۴۱ رأی به‌ غلامرضا ملابیگی او را به‌ عنوان عضو حقوقد‌ان شورا‌ی نگهبان انتخاب کرد‌ند‌. راجی نیز ۹۱ رأی را از نمایند‌گان اخذ کرد‌.  محمد‌ د‌هقان، عضو حقوقد‌ان پیشین شورای نگهبان اخیرا به عنوان معاون حقوقی رئیس‌جمهور انتخاب شد‌ه است. شورای نگهبان متشکل از ۱۲ عضو، ۶ فقیه و ۶ حقوقد‌ان است که فقها از سوی رهبر معظم انقلاب معرفی می‌شوند‌ و ۶ حقوقد‌ان از سوی رئیس قوه‌قضائیه به مجلس معرفی می‌شوند‌ تا با رأی نمایند‌گان به عضویت شورای نگهبان د‌ربیایند‌.

 

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند