مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از افزایش تعداد مستمری‌بگیران در کشور خبر داد و گفت: هر دقیقه ۲ نفر در تهران به تعداد مستمری‌بگیران اضافه می‌شوند. به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس داوود مددی گفت: در سال ۵۷ به ازای هر ۲۴ بیمه‌پرداز یک نفر مستمری‌بگیر وجود داشت اما امروز به ازای هر ۶/۵ نفر بیمه پرداز یک بازنشسته وجود دارد که برای پرداخت به این تعداد باید به دنبال فکر اساسی باشیم.وی تصریح کرد: اداره سازمان تامین اجتماعی نیازمند درآمد بسیاری است در حالی که امروز انتظارات مردم و بیمه‌شدگان افزوده شده و خواستار خدمات بیشتر و مطلوب‌تر از سازمان تامین اجتماعی هستند.مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به نقش سازمان‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی در سرمایه‌گذاری اشاره کرد و گفت: در اکثر کشورهای دنیا مطمئن‌ترین مکان برای سرمایه‌گذاری سازمان‌های تامین اجتماعی است و کسب‌وکار را به سوی این سازمان‌ها سوق می‌دهند اما متاسفانه در کشور ما شرکت‌های زیان‌ده به سازمان تامین اجتماعی سوق داده شده‌اند.