مدیرکل خدمات شهری شهرداری تهران، گفت: طرح مهر رمضان با هدف آماده‌سازی شهر تهران برای استقبال از ماه‌های مهر و رمضان، از ۱۹شهریورماه اجرا می‌شود. ‌محسن صادقیان‌، دیروز در گفت‌وگو با «ایرنا» به برنامه‌های ویژه شهرداری برای استقبال از ۲ماه مهر و رمضان اشاره کرد و افزود: در سال‌های گذشته، ستاد استقبال از ماه رمضان و نیز ستاد مهر برای آماده‌سازی تهران تشکیل می‌شد که به دلیل تقارن این دو ماه در سال‌جاری، ستاد مهررمضان تشکیل شده است.

وی گفت: برای فعالیت این ستاد، حدود‌ ۲۰۰موضوع تعریف شده که نیمی از آنها مربوط به معاونت خدمات شهری و نیمی دیگر به معاونت‌های فنی و عمرانی و حمل‌و‌نقل و ترافیک مربوط می‌شد که اجرای آنها از‌ ۱۹شهریور آغاز می‌شود. صادقیان ‌از رنگ‌آمیزی مدارس، توزیع گلدان در مدارس، خط‌کشی عابر پیاده، نصب تابلوها و چراغ‌های راهنما، تکمیل شبکه‌مکانیزه خدمات‌شهری، زیباسازی معابر، ارائه سبدهای کالا ویژه مهر و رمضان و ساماندهی دست‌فروشان را از جمله اقدامات ستاد مهر رمضان عنوان کرد.

وی تاکیدکرد: در طرح مهررمضان برنامه ویژه‌ای نیز برای مشارکت شهروندان در استقبال از مهر و رمضان دیده شد و با توزیع نزدیک به‌ ۵۰هزار جزوه و بروشور آموزشی، از شهروندان درخواست یاری‌رسانی به شهرداری به خصوص در بخش خدمات شهری خواهد شد.

به گفته صادقیان، در این طرح از ۱۵شهریور تا‌ ۱۵مهرماه امسال هرگونه حفاری و کنده‌کاری در شهر تهران به منظور سهولت در تردد شهروندان ممنوع است.