وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، گفت: تاخیر در تعیین و اعلام نرخ تعرفه‌های پزشکی، ماهانه حدود ۲۰۰میلیارد ریال به وزارت بهداشت ضرر می‌رساند. دکتر «کامران باقری لنکرانی» دیروز در گفت‌وگو با «ایرنا» با اعلام این مطلب، عنوان کرد که هنوز درمورد تعیین نرخ تعرفه‌های پزشکی بین دستگاه‌های مختلف، هماهنگی ایجاد نشده است.

به گفته لنکرانی، به ازای هر دوره زمانی چهارماهه که تعرفه خدمات پزشکی بخش دولتی دیر اعلام شده، حدود ۴۵تا ۵۰میلیارد تومان به درآمد اختصاصی وزارت بهداشت زیان وارد شده است. وزیر بهداشت، با بیان اینکه افزایش نرخ تعرفه‌ها در بخش‌های مختلف از جمله سونوگرافی، سی تی اسکن،آزمایشگاه‌هاو ... متفاوت است، اظهار امیدواری کرد، با اعلام نرخ تعرفه‌های خدمات پزشکی بخش دولتی نارضایتی و سرگردانی مردم در پرداخت هزینه‌های پزشکی برطرف شود. لنکرانی همچنین در خصوص بیماری وبا گفت: هیچ موردی از بروز بیماری وبا در کشور نداشته‌ایم. لنکرانی، با بیان اینکه شیوع وبا در کشور دیرتر شروع می‌شود، افزود: حدود ۴۰سال پیش این بیماری در بعضی نقاط کشور وجود داشته است.

وی با بیان اینکه اپیدمی وبا دراواخر فصل تابستان و بویژه در استان‌های شرقی شیوع می‌یابد، افزود: وزارت بهداشت اقدامات پیشگیرانه از جمله کنترل مهاجران به کشور را انجام می‌دهد.